Rostfria Tak Sverige AB tänker på miljön

Rostfria Tak Sverige AB tänker kvalitet och miljö i den dagliga verksamheten. Vi vill att det vi gör och levererar idag skall vara hållbara lösningar för framtiden. Med en kombination av företagets kvalitet och miljötänkande vet vi att så är fallet. 

Vi skall leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet och pris inom avtalade tider.

Rostfria Tak Sverige AB tänker på miljön. Helt enkelt genom att arbeta och leverera rostfritt material. 

Rostfritt är nämligen 100% återvinningsbart. Utöver detta så arbetar vi med att minimera emballage och planera våra transporter.

Rostfritt material har även den längsta livlängden av alla tak och fasadmaterialer. 

Med en så lång livslängd som rostfritt har så resulterar detta i en mindre miljöpåverkan då materialet inte behövs bytas ut eller ytbehandlas för att behålla livslängden.